BBT voor de recyclage van bouw- en slooppuin

Dit BBT-rapport wil de technieken opsporen die de milieu-impact van recyclage-installaties voor bouw- en slooppuin maximaal beperken aan een redelijke prijs. Uitgaande van deze geselecteerde Beste Beschikbare Technieken worden aan de Vlaamse overheid voorstellen geformuleerd met betrekking tot de milieuvergunningsregelgeving en het aanmoedigen van deze technieken via ecologiepremie.

De sector van bedrijven die bouw- en slooppuin recycleren bestaat uit sorteerbedrijven en breekinstallaties.  De belangrijkste milieueffecten van hun activiteiten zijn de stofemissies en geluidshinder. Daarom wordt in deze studie bijzondere aandacht besteed aan de compartimenten lucht en geluid.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot januari 2005.

De studie als PDF downloaden (2.74 MB)

 

Contact

Bij vragen over deze studie kan u mailen naar bbt@vito.be.

Tools

De technieken uit deze en andere BBT-studies doorzoeken via de BBT-databank.

Relevante wetgeving

Deze studie richt zich in hoofdzaak op inrichtingen die thuishoren onder een of een combinatie van volgende rubrieken uit Bijlage 1 van Vlarem II:

  • Opslag en mechanisch behandelen van bouw- en slooppuin: 2.2.2 a, b, f, g en h

Andere relevante milieuwetgeving kan u consulteren via de links naar bovenstaande rubrieken.

Gerelateerde studies