Sertius NV

Terug naar filteroverzicht

Contact

Vaartdijk 3 bus 202
3018
Wijgmaal (zetel Leuven)
016 / 31.70.80
info@sertius.be
http://www.sertius.be

Omschrijving activiteiten

Sertius NV is een toonaangevend Belgisch adviesbureau op vlak van milieuzorg, externe veiligheid en ruimtelijke ordening. Dienstverlening: juridisch advies, bodemsanering, ISO14001, OHSAS 18001, milieuvergunningsaanvraag, OVR en SWA VR, MER, Milieucoördinator, Due Diligence, ADR. In onze kantoren te Wijgmaal, Drongen, Namen en Louvain-la-Neuve werken meer dan 70 hooggekwalificeerde medewerkers. Kent u ons niet ? Surf dan naar www.sertius.be

Producten en diensten

 • geluid, trillingen en straling
  • diensten
   • geluidsmetingen
    • binnenshuis
    • buitenlucht
    • erkend laboratorium
   • stralingsmetingen
   • studies
    • akoestiek
    • opstellen van lawaaikaarten
    • trillingen
   • trillingsmetingen
 • lucht
  • luchtanalyse
   • stoffen en parameters
    • asbest
    • CO
    • CO2
    • deeltjes
    • dioxines
    • gechloreerde koolwaterstoffen
    • geur
     • geurmetingen
     • geurpanels
    • HCl
    • koolwaterstoffen
    • mercaptanen
    • NH3
    • NOx
    • O2
    • O3
    • rookgassnelheid
    • SOx
    • temperatuur
    • vochtigheid
    • zware metalen
   • producten
    • draagbare en mobiele toestellen
    • meetwagens
    • olfactometers
    • vaste installaties
    • weerstations
   • geur
    • geurmetingen
    • geurpanels
   • diensten
    • erkend laboratorium
 • energie
  • WKK
   • studie en advies
  • koeling
   • koelinstallaties
   • engineering
  • hernieuwbare energie
   • windenergie
    • engineering
    • advies
   • waterkracht
    • engineering
    • advies
   • biomassa
    • biogas
     • verbrandingsinstallaties
  • energieadvies
   • rationeel energiegebruik
    • advies WKK
    • energie-audit
    • proces-optimalisatie
 • diensten
  • verzekering
   • milieuaansprakelijkheid
  • software
   • afvalbeheer
   • energie-installaties
   • GIS-toepassingen
    • basiskaarten
    • luchtfoto's
    • orthofoto's
    • terreinmodellen
   • milieubeheer
   • milieuvergunningen
   • proces-optimalisatie
   • warmtestudies
  • ruimtelijke ordening
   • plannen van aanleg
   • vergunningen
    • bouwvergunning
    • verkavelingsvergunning
  • preventie
   • afvalpreventie
   • beste beschikbare technologie
   • ecodesign
   • emissiepreventie
    • bodem
    • lucht
    • water
   • good housekeeping
   • grondstofbesparing
   • levenscyclusanalyse
   • verpakkingen
  • overheidsinstellingen
  • opslag en logistiek
   • stoffen
    • gevaarlijke stoffen
    • vaste brandstoffen
    • vloeibare brandstoffen
   • uitrusting
    • ADR-parking
    • ADR-transport
    • IMDG-magazijn
    • tankenpark
  • corrosie
   • advies
   • erkend deskundige bodemcorrosie
  • brownfieldontwikkeling
  • bodembeheerrapport
  • beurzen
   • milieu
  • advies
   • communicatiebeleid
   • duurzame ontwikkeling
   • energietechnologie
   • energiewetgeving
   • extern milieucoördinator
   • grondverzet
   • milieu-audits
    • begeleiding
    • EMAS
    • erkend milieuverificateur
    • geaccrediteerde milieucertificatie-instelling
    • ISO14000
   • milieumanagement
   • milieutechnologie
   • milieuverzekeringen
   • milieuwetgeving
   • subsidies
   • vergunningen
  • sonderingen
  • oriënterend bodemonderzoek
  • hydrologisch onderzoek
  • grondwateranalyse
  • grondboringen
  • geologisch onderzoek
  • erosie-preventieonderzoek
  • erkend laboratorium
  • erkend bodemsaneringsdeskundige type 2
  • erkend bodemsaneringsdeskundige type 1
  • bodemmonsteranalyse
  • bodembeheerorganisatie
  • beschrijvend bodemonderzoek
  • aanleg van peilputten
  • emissiehandel
   • studies
   • strategiebepaling
   • opstelling monitoringplan
  • veiligheid
   • VR-coördinator
    • VR-deskundige
   • risico-analyse
   • opmaak noodplannen
   • erkend technicus stookolietanks
   • erkend milieudeskundige
    • houders voor gassen of gevaarlijke stoffen
    • niet-ioniserende stralingen
   • calamiteitenbegeleiding
   • bioveiligheidscoördinator
  • mobiliteit
   • mobiliteitsstudies
  • MER
   • MER-deskundige
   • MER-coördinator
   • erkend deskundige
    • water
    • monumenten en landschappen
    • mens
    • klimaat
    • geluid en trillingen
    • fauna en flora
    • bodem
  • gemeentelijke plannen
   • natuurontwikkelingsplan
    • begeleiding
    • opmaak
   • milieubeleidsplan
    • begeleiding
    • opmaak
 • bodem
  • transport verontreinigde grond
  • drainage en bemaling
   • deepwell
   • drain
   • open bemaling
   • vacuumfilters
  • brownfieldontwikkeling
  • bodemsanering
   • verwijdering
    • stookolietanks
   • thermische reinigingstechnieken
    • on - off site vitrificatie
    • thermische reiniging
   • ontrekken grondwater
    • deepwell
    • drain
    • open bemaling
    • vacuumfilters
   • isolatietechnieken
    • bekisting tbv verticale afd.
    • berlinerwand tbv verticale afd.
    • boorpalen wand
    • bovenafdichting kunststoffolie
    • bovenafdichting natuurlijke materialen
    • civiel-technische bovenafd.
    • diepwand
    • horizontale onderafd.
    • scherm
     • foliewand
    • schone leeflaag
    • stalen damwand
   • immobilisatietechnieken
    • in situ vitrificatie
    • infiltratie uithardende stoffen
    • on - off site immobilisatie
    • ex-situ immobilisatie
   • grondwaterreinigingstechnieken
    • biologische water- en luchtzuivering aeroob
    • biologische waterzuivering aeroob
    • (in situ)chemische oxidatie
    • luchtstrippen
    • membraanfiltratie
    • olie-water afscheider
    • precipitatie-coagulatie-flocculatie
    • wateractieve koolfiltratie
    • zandfiltratie
   • extractietechnieken
    • biosparging
    • bodemluchtextractie
    • drijflaagsanering in situ
    • elektroreclamatie zware metalen
    • extractie reiniging
    • infiltratie water
    • sparging
    • UVB tbv extractie
    • zaklaagverwijdering
   • bodemluchtbehandeling
    • actieve koolfiltratie
    • aeroob met slib
    • biofilter
    • biologische water- en luchtzuivering
    • biotrickling
    • thermische verbranding
   • afgraven/ontgraven
 • water
  • wateranalyse
   • stoffen en parameters
    • andere
    • BOD
    • COD
    • debiet
    • deeltjes
    • druk
    • fenolen
    • fosfor
     • fosfaat
    • gechloreerde koolwaterstoffen
    • geleidbaarheid
    • metalen
    • microbiologische
    • NH3
    • niveau
    • O2
    • pesticiden
    • pH
    • redoxpotentiaal
    • stikstof
    • stroomsnelheid
    • temperatuur
    • TOC
    • toxiciteitsmetingen
    • turbiditeit
    • viscositeit
   • diensten
    • erkend laboratorium grondwater
    • erkend laboratorium water
 • afval
  • erkend laboratorium