Ringtesten 2012

VITO coördineert jaarlijks ringtesten in opdracht van Vlaamse overheidsinstanties zoals LNE,  OVAM, VLM, ALBON. Deelname is verplicht  voor laboratoria die door de bevoegde overheid erkend zijn of wensen erkend te worden. Niet-erkende laboratoria kunnen op vrijwillige basis deelnemen.

AARDE

Deze ringtesten betreffen de discipline bodem (deeldomeinen bodem , grondwater, uitgegraven bodem, en/of waterbodem)  en afval (deeldomeinen hergebuik als bodemverbeterend middel/messtof, hergebruik als bouwstof, dierlijk afval, verbranden en/of storten). Deze ringtesten worden jaarlijks georganiseerd in opdracht van de OVAM onder de noemer ‘AARDE’.

 

LNE water (ORKA & BACIL)

Deze ringtesten betreffen de discipline water (deeldomeinen afvalwater en/of oppervlaktewater en/of grondwater en/of drinkwater) en worden georganiseerd in overleg met het departement LNE.


LNE lucht (LABS)

Deze ringtesten betreffen de discipline lucht en worden jaarlijks georganiseerd in overleg met het departement LNE. Het programma voor 2012 wordt gegeven in onderstaande tabel.

Woensdag
25 april

 

  • bepaling van gasvormig HF (LABS 2012-6)
  • identificatie en kwantitatieve bepaling van organische componenten in emissies (LABS 2012-1)
  • verdeling vliegasstaal voor zware metalen en filters stofweging (resp. LABS 2012-7 en LABS 2012-3)
  • bepaling van de fysische parameters in emissies (LABS 2012-2)

Donderdag
26 april

  • continue meting van vluchtige organische stoffen op emissieniveau met totaal koolwaterstofmonitoren (LABS 2012-4)
  • bemonstering en analyse van de anorganische parameters in rookgassen (LABS 2012-5)
  • verdeling vliegasstaal voor zware metalen en filters stofweging (resp. LABS 2012-7 en LABS 2012-3)
  • bepaling van de fysische parameters in emissies (LABS 2012-2)

 

COALLA

Deze ringtesten betreffen de deeldomeinen (verwerkte) mest, bodem en/of veevoeder. Deze ringtesten worden jaarlijks georganiseerd in opdracht van VLM en/of ALBON onder de noemer ‘COALLA’.