Terug naar filteroverzicht

Deze studie is momenteel in voorbereiding.

In het begeleidingscomité zetelen vertegenwoordigers van de Vlaamse Overheid (o.a. GOP, HH, VLM, VMM en Departement Landbouw en Visserij) en de sector (o.a. beroepsfederaties en landbouwadviseurs).

Indien u meer informatie over deze studie wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen met de BBT-helpdesk.

Scope

In deze nieuwe BBT-studie zullen de processen die plaatsvinden bij een landbouwbedrijf of covergistingsinstallatie (ingedeelde inrichtingen) waar sappen vrijkomen op het erf/bedrijfsterrein en die tot verontreiniging van bodem of oppervlaktewater kunnen leiden, bestudeerd worden. Het inkuilen vormt hierbij een specifiek aandachtspunt, maar zeker niet het enige.