Toepassen van de principes van goede bedrijfspraktijk door gebruik te maken van technieken vermeld in BBT 2 van de BBT-conclusies voor PP

Terug naar het overzicht

Toepassen van de principes van goede bedrijfspraktijk door gebruik te maken van technieken vermeld in BBT 2 van de BBT-conclusies voor PP
Techniektype
BBT
Studie BREF Pulp-en papierindustrie (PP)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2015
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Verduidelijking milieuaspecten
Milieubeheerssysteem
Sectoren