Productie en verontreiniging van afvalwater, ten gevolge van houtopslag en verwerking, verminderen door toepassing van een combinatie van technieken zoals vermeld in BBT 4 van de BBT-conclusies voor PP

Terug naar het overzicht

Productie en verontreiniging van afvalwater, ten gevolge van houtopslag en verwerking, verminderen door toepassing van een combinatie van technieken zoals vermeld in BBT 4 van de BBT-conclusies voor PP
Techniektype
BBT
Extra informatie

Het BBT-gerelateerde afvalwaterdebiet bij droge ontschorsing bedraagt 0,5 — 2,5 m3/ADt.

Studie BREF Pulp-en papierindustrie (PP)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2015
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren