Oliewasser voor de reductie van polygehalogeneerde aromaten en polyaromatische koolwaterstoffen (PAK's) in de rookgassen van verbrandingsinstallaties

Terug naar het overzicht

Oliewasser voor de reductie van polygehalogeneerde aromaten en polyaromatische koolwaterstoffen (PAK's) in de rookgassen van verbrandingsinstallaties
Techniektype
Techniek in opkomst
Studie BREF Afvalverbranding (WI)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie december 2019
Referenties in Europese BREF-studie
Milieuaspecten
Sectoren