Membraanfiltratie bij waterzuivering

Terug naar het overzicht

Membraanfiltratie bij waterzuivering
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

Afhankelijk van de samenstelling van het afvalwater.

Extra informatie

Geen gegevens gevonden bij grondwatersaneringen

Studie BBT bij het uitvoeren van bodemsaneringsprojecten en bij grondreinigingscentra
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2007
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Verduidelijking milieuaspecten
Nafthaleen (bicyclische aromatische koolwaterstof)
Sectoren