Lichaam van de betoncentrale uitvoeren in een geluidsisolerende gevelbekleding en eventueel een geluidsisolerende bekleding indien geluidsoverlast te verwachten is van bij de aanbouw van de centrale

Terug naar het overzicht

Lichaam van de betoncentrale uitvoeren in een geluidsisolerende gevelbekleding en eventueel een geluidsisolerende bekleding indien geluidsoverlast te verwachten is van bij de aanbouw van de centrale
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

Bijkomende maatregelen om lokale hinder te voorkomen of te beperken.

Indien omwille van vergunningsvoorwaarden of situatie geluidsoverlast te verwachten is.

Studie BBT voor de Betoncentrales en de Betonproductenindustrie
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2001
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren