BBT voor de Betoncentrales en de Betonproductenindustrie

beton
Terug naar filteroverzicht

Download studie

Dit BBT-rapport bevat zowel de geïnventariseerde informatie als het BBT-advies betreffende milieutechnieken die aangewend worden in de betoncentrales en de betonwarenindustrie. Hoewel de eindproducten van de twee sectoren sterk verschillen, met name stortklaar beton en betonproducten, vertonen de productieprocessen veel gelijkenissen. De milieu-impact is gelijkaardig en bestaat vooral uit stofemissies en geluidshinder. Daarnaast wordt in de studie ook aandacht geschonken aan het watergebruik en de afvalwaterlozing, de afvalproblematiek, de bodembescherming en het energieverbruik.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot december 2000.