Invoering en naleving van een milieubeheersysteem (MBS) dat alle kenmerken bevat, zoals vermeld in BBT 1 van de BBT-conclusies voor PP

Terug naar het overzicht

Invoering en naleving van een milieubeheersysteem (MBS) dat alle kenmerken bevat, zoals vermeld in BBT 1 van de BBT-conclusies voor PP
Techniektype
BBT
Extra informatie

Het toepassingsgebied (bijv. de gedetailleerdheid) en de aard van het MBS (bijv. gestandaardiseerd of niet-gestandaardiseerd) zal in het algemeen gerelateerd zijn aan de aard, de omvang en complexiteit van de installatie, en de reeks milieueffecten die het kan hebben.

Studie BREF Pulp-en papierindustrie (PP)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2015
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Verduidelijking milieuaspecten
Milieubeheerssysteem
Sectoren