Het watergebruik en de productie van afvalwater verminderen door het watersysteem af te sluiten en door toepassing van een combinatie van technieken zoals vermeld in BBT 5 van de BBT-conclusies voor PP

Terug naar het overzicht

Het watergebruik en de productie van afvalwater verminderen door het watersysteem af te sluiten en door toepassing van een combinatie van technieken zoals vermeld in BBT 5 van de BBT-conclusies voor PP
Techniektype
BBT
Studie BREF Pulp-en papierindustrie (PP)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2015
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren