Het voorkomen van of, indien dit niet haalbaar is, het verminderen van diffuse VOS-emissies naar lucht, door een combinatie van de technieken te gebruiken in deze volgorde van prioriteit, zoals vermeld in BBT 23 van de BBT-conclusies voor WGC

Terug naar het overzicht

Het voorkomen van of, indien dit niet haalbaar is, het verminderen van diffuse VOS-emissies naar lucht, door een combinatie van de technieken te gebruiken in deze volgorde van prioriteit, zoals vermeld in BBT 23 van de BBT-conclusies voor WGC
Techniektype
BBT
Studie BREF Afgasbehandeling in de chemische sector (WGC)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2023
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren