Het voorkomen van diffuse VOS-emissies naar lucht of, indien dit niet haalbaar is, het verminderen, door in het kader van het milieubeheersysteem (zie BBT 1) een beheersysteem voor diffuse VOS-emissies op te stellen en uit te voeren dat alle maatrege...

Terug naar het overzicht

Het voorkomen van diffuse VOS-emissies naar lucht of, indien dit niet haalbaar is, het verminderen, door in het kader van het milieubeheersysteem (zie BBT 1) een beheersysteem voor diffuse VOS-emissies op te stellen en uit te voeren dat alle maatregelen omvat, zoals vermeld in BBT 19 van de BBT-conclusies voor WGC
Techniektype
BBT
Studie BREF Afgasbehandeling in de chemische sector (WGC)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2023
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren