Het verminderen van geleide emissies naar lucht van CS2 en H2S, door één of een combinatie van technieken te gebruiken, zoals vermeld in BBT 35 van de BBT-conclusies voor WGC

Terug naar het overzicht

Het verminderen van geleide emissies naar lucht van CS2 en H2S, door één of een combinatie van technieken te gebruiken, zoals vermeld in BBT 35 van de BBT-conclusies voor WGC
Techniektype
BBT
Studie BREF Afgasbehandeling in de chemische sector (WGC)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2023
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Verduidelijking milieuaspecten
CS2
Sectoren