Het verhogen van de hulpbronnenefficiëntie en het verminderen van de massastroom van voor de laatste afgasbehandeling bestemd CS2 en H2S, door terugwinning van CS2 met behulp van techniek a en/of techniek b, of een combinatie van techniek c met tech...

Terug naar het overzicht

Het verhogen van de hulpbronnenefficiëntie en het verminderen van de massastroom van voor de laatste afgasbehandeling bestemd CS2 en H2S, door terugwinning van CS2 met behulp van techniek a en/of techniek b, of een combinatie van techniek c met techniek(en) a en/of b, zoals beschreven, en hergebruik van CS2, of, bij wijze van alternatief, gebruik van techniek d, zoals vermeld in BBT 34 van de BBT-conclusies voor WGC
Techniektype
BBT
Studie BREF Afgasbehandeling in de chemische sector (WGC)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2023
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren