Het ten minste eenmaal per jaar afzonderlijk ramen van de fugitieve en niet-fugitieve VOS-emissies naar lucht middels één of een combinatie van de technieken, en het bepalen van de onzekerheid van de raming. In de raming wordt een onderscheid gema...

Terug naar het overzicht

Het ten minste eenmaal per jaar afzonderlijk ramen van de fugitieve en niet-fugitieve VOS-emissies naar lucht middels één of een combinatie van de technieken, en het bepalen van de onzekerheid van de raming. In de raming wordt een onderscheid gemaakt tussen VOS die zijn ingedeeld als CMR 1A of 1B en VOS die niet als zodanig zijn ingedeeld, zoals vermeld in BBT 20 van de BBT-conclusies voor WGC
Techniektype
BBT
Studie BREF Afgasbehandeling in de chemische sector (WGC)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2023
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren