Het brandstof- en energieverbruik verminderen door een energiebeheersysteem te gebruiken en door een combinatie van technieken zoals vermeld in BBT 6 van de BBT-conclusies voor PP

Terug naar het overzicht

Het brandstof- en energieverbruik verminderen door een energiebeheersysteem te gebruiken en door een combinatie van technieken zoals vermeld in BBT 6 van de BBT-conclusies voor PP
Techniektype
BBT
Studie BREF Pulp-en papierindustrie (PP)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2015
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren