Geluidsreducerende omkasting voorzien bij triltafels en –machines die geluidsoverlast geven

Terug naar het overzicht

Geluidsreducerende omkasting voorzien bij triltafels en –machines die geluidsoverlast geven
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

Bijkomende maatregelen om lokale hinder te voorkomen of te beperken.

Studie BBT voor de Betoncentrales en de Betonproductenindustrie
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2001
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren