Gebruiken van IPA-vervangers met laag ozonvormend vermogen

Terug naar het overzicht

Gebruiken van IPA-vervangers met laag ozonvormend vermogen
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

Het type IPA-vervanger (ozonvormend vermogen en dampdruk) moet gekend en geschikt zijn alvorens toe te passen, in overleg met de leverancier.

Studie BBT voor de grafische sector
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2013
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren