BBT voor de grafische sector

printing
Terug naar filteroverzicht

Download studie

Dit BBT-rapport behandelt voornamelijk de verschillende druktechnieken die in de grafische sector worden toegepast. Het bedrukken inclusief het voorbereiden en afwerken van het drukwerk zijn de activiteiten die hier worden beschouwd. Gezien de grote waaier aan bedrukte oppervlakken vallen sommige druktechnieken eveneens onder de scope van andere BBT-studies, waaronder de BBT-studies kunststofverwerkende nijverheid en textiel. Daarom ligt de nadruk in deze BBT-studie voornamelijk op de typische grafische druktechnieken voor het bedrukken van papier en karton, inclusief lakken en lamineren. De druktechnieken die in aan bod komen, zijn offset (vellenoffset, coldset en heatset), diepdruk of helio, flexo, zeefdruk en digitale druktechnieken.

Op vlak van milieucompartimenten behandelt de studie de emissies naar water en lucht, materiaalgebruik, gevaarlijk afval, geluidshinder en hinder in het algemeen. Om deze milieuaspecten te reduceren, werden er in deze BBT-studie 50 milieuvriendelijke technieken geanalyseerd. Er werden 27 technieken als BBT geëvalueerd en 22 als BBT van geval tot geval. Slechts één techniek werd niet weerhouden als BBT (waterloze offset). Op basis van de BBT-evaluatie zijn er eveneens een aantal aanbevelingen geformuleerd, zowel voor de milieuregelgeving, ecologiepremie als voor verder onderzoek en technologische ontwikkeling.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot juni 2013.