Emissies van verontreinigende stoffen in ontvangende wateren uit biologische waterzuiveringsinstallaties verminderen door toepassing van de technieken vermeld in BBT 16 van de BBT-conclusies voor PP

Terug naar het overzicht

Emissies van verontreinigende stoffen in ontvangende wateren uit biologische waterzuiveringsinstallaties verminderen door toepassing van de technieken vermeld in BBT 16 van de BBT-conclusies voor PP
Techniektype
BBT
Studie BREF Pulp-en papierindustrie (PP)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2015
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren