Emissies van nutriënten (stikstof en fosfor) in ontvangende wateren verminderen door chemische additieven met een hoog stikstof- en fosforgehalte te vervangen door additieven met een laag stikstof- en fosforgehalte zoals vermeld in BBT 13 van de BBT...

Terug naar het overzicht

Emissies van nutriënten (stikstof en fosfor) in ontvangende wateren verminderen door chemische additieven met een hoog stikstof- en fosforgehalte te vervangen door additieven met een laag stikstof- en fosforgehalte zoals vermeld in BBT 13 van de BBT-conclusies voor PP
Techniektype
BBT
Extra informatie

oepasbaar indien de stikstof in de chemische additieven niet biologisch beschikbaar is (d.w.z. het kan niet dienen als voedingsstof in het kader van biologische behandeling) of indien de nutriëntenbalans een overschot vertoont.

Studie BREF Pulp-en papierindustrie (PP)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2015
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren