Emissies naar water verminderen, door de behandeling van het afvalwater met een combinatie van technieken, zoals vermeld in BBT 31 van de BBT-conclusies voor FMP

Terug naar het overzicht

Emissies naar water verminderen, door de behandeling van het afvalwater met een combinatie van technieken, zoals vermeld in BBT 31 van de BBT-conclusies voor FMP
Techniektype
BBT
Studie BREF Ferrometaalverwerkende industrie (FMP)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie november 2022
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren