Emissies naar lucht die afkomstig zijn van chemische baden of tanks bij de nabehandeling (d.w.z. fosfatering en passivatie) beperken, door het opvangen van de emissies met behulp van de techniek a) of b), en in dat geval het afgas te behandelen met b...

Terug naar het overzicht

Emissies naar lucht die afkomstig zijn van chemische baden of tanks bij de nabehandeling (d.w.z. fosfatering en passivatie) beperken, door het opvangen van de emissies met behulp van de techniek a) of b), en in dat geval het afgas te behandelen met behulp van techniek c) en/of d), zoals vermeld in BBT 28 van de BBT-conclusies voor FMP
Techniektype
BBT
Studie BREF Ferrometaalverwerkende industrie (FMP)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie november 2022
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren