De recycleerbaarheid en het potentieel voor nuttige toepassing van zinkhoudende residuen afkomstig van het warm dompelen (d.w.z. zinkas, slakken, hardzink,
zinkspatten en doekenfilterstof) verbeteren en de milieurisico’s die samenhangen met de ops...

Terug naar het overzicht

De recycleerbaarheid en het potentieel voor nuttige toepassing van zinkhoudende residuen afkomstig van het warm dompelen (d.w.z. zinkas, slakken, hardzink, zinkspatten en doekenfilterstof) verbeteren en de milieurisico’s die samenhangen met de opslag ervan voorkomen of beperken, door deze residuen gescheiden van elkaar en van andere residuen op te slaan op: — ondoordringbare oppervlakken, in omsloten gebieden en in gesloten containers/zakken — voor wat het stof uit doekenfilters betreft; — ondoordringbare oppervlakken en in overdekte ruimten die beschermd zijn tegen oppervlakkig afvloeiend water — voor wat alle andere hierboven genoemde soorten residuen betreft; zoals vermeld in BBT 36 van de BBT-conclusies voor FMP
Techniektype
BBT
Studie BREF Ferrometaalverwerkende industrie (FMP)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie november 2022
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren