De hoeveelheid te verwijderen afval verminderen door het instellen van een systeem voor afvalevaluatie (met afvalinventarissen) en afvalbeheer waardoor het hergebruik van afval wordt bevorderd of, waar dat niet mogelijk is, de recycling ervan of, waa...

Terug naar het overzicht

De hoeveelheid te verwijderen afval verminderen door het instellen van een systeem voor afvalevaluatie (met afvalinventarissen) en afvalbeheer waardoor het hergebruik van afval wordt bevorderd of, waar dat niet mogelijk is, de recycling ervan of, waar ook dat niet mogelijk is, “andere terugwinning” ervan met inbegrip van een combinatie van technieken zoals vermeld in BBT 12 van de BBT-conclusies voor PP
Techniektype
BBT
Studie BREF Pulp-en papierindustrie (PP)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2015
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren