De hoeveelheid te verwijderen afval verminderen, door de verwijdering van metalen, metaaloxiden en oliehoudend en hydroxideslib te voorkomen met behulp van de techniek a) en een geschikte combinatie van de technieken b) tot en met h), zoals vermeld i...

Terug naar het overzicht

De hoeveelheid te verwijderen afval verminderen, door de verwijdering van metalen, metaaloxiden en oliehoudend en hydroxideslib te voorkomen met behulp van de techniek a) en een geschikte combinatie van de technieken b) tot en met h), zoals vermeld in BBT 34 van de BBT-conclusies voor FMP
Techniektype
BBT
Studie BREF Ferrometaalverwerkende industrie (FMP)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie november 2022
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren