De hoeveelheid te verwijderen afval afkomstig van het warm dompelen verminderen, door de verwijdering van zinkhoudende residuen te vermijden door alle technieken toe te passen, zoals vermeld in BBT 35 van de BBT-conclusies voor FMP

Terug naar het overzicht

De hoeveelheid te verwijderen afval afkomstig van het warm dompelen verminderen, door de verwijdering van zinkhoudende residuen te vermijden door alle technieken toe te passen, zoals vermeld in BBT 35 van de BBT-conclusies voor FMP
Techniektype
BBT
Studie BREF Ferrometaalverwerkende industrie (FMP)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie november 2022
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren