De belangrijkste procesparameters in acht nemen in overeenstemming met de tabel zoals vermeld in BBT 8 van de BBT-conclusies voor PP

Terug naar het overzicht

De belangrijkste procesparameters in acht nemen in overeenstemming met de tabel zoals vermeld in BBT 8 van de BBT-conclusies voor PP
Techniektype
BBT
Studie BREF Pulp-en papierindustrie (PP)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2015
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren