Beperken van transportbewegingen door aanvoer van cement en granulaten via het water

Terug naar het overzicht

Beperken van transportbewegingen door aanvoer van cement en granulaten via het water
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

Bijkomende maatregelen om lokale hinder te voorkomen of te beperken.

Voor deze maatregel moet het bedrijf langs een geschikte waterweg gelgegen zijn en beschikken over een loskade en -faciliteiten.

Extra informatie

Beperken van transportbewegingen door aanvoer van cement en granulaten via het water

Studie BBT voor de Betoncentrales en de Betonproductenindustrie
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2001
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren