BBT voor de sector Zwembaden

zwembad
Terug naar filteroverzicht

Deze studie is momenteel in herziening. De versie die u hieronder kan downloaden is de versie van 2011.

Scope

Het BBT-kenniscentrum is gestart met de herziening van de BBT-studie zwembaden. Zwembaden vormen een essentieel onderdeel van de watersport en - recreatie in Vlaanderen, maar gebruiken heel veel water, dat ze moeten desinfecteren om een goede bacteriologische kwaliteit te garanderen. Hiervoor gebruiken ze veelal chloor als desinfectie / oxidatiemiddel, wat leidt tot gechloreerde verbindingen (AOX), die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. In het najaar van 2021 werden er metingen uitgevoerd voor AOX in de spoelwaters van meerdere zwembaden in Vlaanderen.  De inzichten uit deze meetcampagne zullen gebruikt worden om te komen tot technieken en maatregelen om de emissies van gechloreerde verbindingen in het afvalwater te beperken.  

Begeleidingscomité

Voor de studie werd een begeleidingscomit√© opgericht met vertegenwoordigers van: Stad Antwerpen, Farys, VMM, Labo Derva, GOP, Agentschap Zorg en Gezondheid, Netwerk lokaal Sportbeleid 

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft bij deze studie, aarzel dan niet om contact op te nemen met de BBT-helpdesk.

Download studie

Dit rapport (versie 2011) brengt de Beste Beschikbare Technieken voor zwembaden in kaart. Zwembaden vormen een essentieel onderdeel van de watersport en - recreatie in Vlaanderen, maar gebruiken heel veel water, dat ze moeten desinfecteren om een goede bacteriologische kwaliteit te garanderen. Hiervoor gebruiken ze veelal chloor als desinfectie / oxidatiemiddel, wat leidt tot gechloreerde verbindingen (AOX), die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Daarnaast verbruiken overdekte zwembaden heel veel energie om het water en de ruimten te verwarmen. Deze studie bekijkt hoe de hoge water- en energieverbruiken en de emissies van gechloreerde verbindingen in het afvalwater beperkt kunnen worden. Ze bevat ook een stappenplan voor het stapgewijs implementeren van BBT (en technieken die verder gaan dan BBT) in nieuwe of bestaande zwembaden en aanbevelingen / suggesties om de VLAREM regelgeving aan te passen o.a. zodat meer water- en energiebesparende technieken toegepast kunnen worden in zwembaden.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot augustus 2011.