28/06/2022

Opstart BBT-studie zwembaden

zwembad
Terug naar artikeloverzicht

Het BBT-kenniscentrum is gestart met de herziening van de BBT-studie zwembaden.

Zwembaden vormen een essentieel onderdeel van de watersport en -recreatie in Vlaanderen, maar gebruiken heel veel water, dat ze moeten desinfecteren om een goede bacteriologische kwaliteit te garanderen. Hiervoor gebruiken ze chloor als desinfectie / oxidatiemiddel, wat leidt tot gechloreerde verbindingen (AOX), die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. In het najaar van 2021 werden er metingen uitgevoerd voor AOX in de spoelwaters van meerdere zwembaden in Vlaanderen.  De inzichten uit deze meetcampagne zullen gebruikt worden om te komen tot technieken en maatregelen om de emissies van gechloreerde verbindingen in het afvalwater te beperken. Daarnaast is er ook aandacht voor alternatieve desinfectie en chloorarme zwembaden om te komen tot een betere lucht- en waterkwaliteit in het zwembad.