04/03/2020

BBT-werkprogramma 2020 goedgekeurd

kalender
Terug naar artikeloverzicht

Het werkprogramma 2020 van VITO om Vlaamse BBT-studies op te stellen of te herzien werd goedgekeurd door de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, na consultatie van de Minaraad (afdeling 2.8.2 van VLAREM II).

De volgende nieuwe studies zullen in 2020 worden opgestart:

  • BBT voor het voorkomen van afstromen van erfsappen
  • BBT huishoudelijke houtverwarming: opstellen van codes van goede praktijk voor schouwmonden van huishoudelijke houtstooktoestellen en aanzuigmonden huishoudelijke ventilatiesystemen en voor het gebruik van een huishoudelijk stooktoestel
  • Herziening BBT-studie zwembaden, met bijzondere aandacht voor de haalbaarheid van de lozingsnormen voor AOX: keuze voor starten met een voorstudie om - potentieel na te gaan van volledige BBT-studie en eventuele aanbevelingen te formuleren voor bijkomende meetcampagnes
  • Heropstart en afwerking BBT-studie amalgaamafscheiders tandartspraktijken: deze studie stond on hold. Met de verdere afwerking wordt gestart indien de resultaten van een voorziene bijkomende meetcampagne door VMM in 2020 beschikbaar zijn.
  • Herziening BBT-studie recyclage van bouw- en sloopafval 2005