02/03/2012

Nieuwe BBT-studie gelanceerd: zwembaden!

zwembaden
Terug naar artikeloverzicht

Zwembaden vormen een essentieel onderdeel van de watersport en - recreatie in Vlaanderen. Om de ziektekiemen en verontreinigingen die de baders in het zwembadwater nalaten te beperken worden o.a. filters gebruikt en hypochloriet toegevoegd. Het waterverbruik en het lozen van spoelwater vormen de belangrijkste aandachtspunten naar milieu toe. Door het plaatsen van debietmeters, het beperken van douche- en toiletwater en het vervangen van zandfilters door hydro-antracietfilters kan het waterverbruik beperkt worden.