BBT-studie voor de zuivering van met PFAS belast bedrijfsafvalwater en bemalingswater

afvalwater-2
Terug naar filteroverzicht

Deze studie is momenteel in voorbereiding.

Voor de studie werd een begeleidingscomité opgericht met vertegenwoordigers van:  

  • Vlaamse overheid: Omgeving - GOP, Omgeving - Handhaving, VMM, OVAM 
  • Sectorvertegenwoordigers: Voka, Denuo, Essenscia, Agoria, VOM, Fedustria, Fevia, Indaver, Indufed, VCB, Watercircle 
  • Bedrijven: 3M, Agfa Gevaert, Aquafin, Arcadis, BASF, Chemours Belgium, Chemviron, Desotec, Exxon Mobil, Inopsys, The Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Renewi, RSK Group, Sarpi Veolia, Sweco Belgium, Tectero, TWZ, Witteveen + Bos 
  • Expertisecentra: Centexbel, Vlakwa 

De finale draftversie kan je hier raadplegen. [Finale draft BBT-studie PFAS water]

Indien u meer informatie over deze studie wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen met de BBT-helpdesk.

Scope

Het BBT-kenniscentrum van VITO is gestart met deze BBT-studie die kadert in de huidige PFAS-problematiek. In deze sectoroverschrijdende BBT-studie zal de focus gelegd worden op de inventarisatie en evaluatie van alle mogelijke technieken  die toegepast of onderzocht worden voor de zuivering van met PFAS belast afvalwater of bemalingswater. De techniekevaluatie zal gebeuren op vlak van performantie, beschikbaarheid op de markt en de kostprijs, rekening houdend met aandachtspunten voor lange keten PFAS en korte keten PFAS.

Indien u informatie kan aanleveren over technieken of concrete cases waarin (combinaties van) technieken worden toegepast om PFAS uit water te verwijderen, of wanneer u graag meer informatie wenst over de studie, dan kan u hiervoor contact opnemen met Tim Goelen (bbt@vito.be).

Er loopt tevens een aparte BBT-studie rond het opstellen van een normenkader en emissiegrenswaarden voor PFAS emissies naar de lucht.