21/09/2023

Finale draft van de BBT-studie voor de zuivering van met PFAS belast bedrijfsafvalwater en bemalingswater is beschikbaar

afvalwater
Terug naar artikeloverzicht

De finale draft van de BBT-studie ‘Beste Beschikbare Technieken voor de zuivering van met PFAS belast bedrijfsafvalwater en bemalingswater’ is online beschikbaar. In deze sectoroverschrijdende BBT-studie wordt de focus gelegd op de inventarisatie en evaluatie van waterbehandelingstechnieken die toegepast of onderzocht worden voor de zuivering van met PFAS belast bedrijfsafvalwater en bemalingswater.

In deze BBT-studie werden twee BBT geformuleerd voor het verwijderen van PFAS door toepassing van één of een combinatie van technieken enerzijds voor bedrijfsafvalwater en anderzijds voor bemalingswater. De techniek specifiek voor bemalingswater werd beoordeeld in functie van de bemalingsduur en het bemalingsdebiet. De BBT-studie biedt een leidraad voor de selectie en optimalisatie van een waterbehandelingstechniek of combinatie van technieken in de vorm van een vergelijkend overzicht van de waterbehandelingstechnieken alsook handvaten per techniek. Daarnaast worden er nog drie algemene BBT geformuleerd voor de opvolging en monitoring van de technieken, voorbehandeling van het bedrijfsafvalwater of bemalingswater, en de optimalisatie van het ontwerp en beheer van de technieken specifiek voor de verwijdering van PFAS.
Op basis van de BBT worden aanbevelingen geformuleerd voor milieuvoorwaarden, verder onderzoek en technologische ontwikkeling, en mogelijke subsidiëring van technieken.

De leden van het begeleidingscomité en de BBT/EMIS/EP-stuurgroep hebben tot 14 november 2023 de gelegenheid om hun akkoord over de finale draft te geven, of eventuele opmerkingen over te maken. Nadien zal de BBT-studie aangevuld worden met de eventuele opmerkingen en zal het eindrapport op EMIS geplaatst worden. Tenslotte zal deze studie ook in interactieve vorm op iBBT en op de databank BBT verschijnen.

Voor meer informatie of vragen, kan u contact opnemen met Tim Goelen.