21/12/2023

Eindrapport beschikbaar van de BBT-studie voor de zuivering van met PFAS belast bedrijfsafvalwater en bemalingswater

afvalwater
Terug naar artikeloverzicht

De BBT-studie voor de zuivering van met PFAS belast bedrijfsafvalwater en bemalingswater is een sectoroverschrijdende BBT-studie die kadert in de PFAS-problematiek in Vlaanderen. In deze studie ligt de focus op de inventarisatie en evaluatie van alle mogelijke technieken die toegepast of onderzocht worden voor de zuivering van met PFAS belast afvalwater of bemalingswater.

In deze BBT-studie zijn vijf milieuvriendelijke technieken als BBT weerhouden waarvan twee technieken BBT van geval tot geval (v.g.t.g.) zijn, mits voldaan aan de geldende randvoorwaarden. De in deze BBT-studie voorgestelde aanpak vertrekt vanuit het principe dat PFAS dient verwijderd te worden door toepassing van één of een combinatie van technieken op bedrijfsafvalwater en bemalingswater. De techniek specifiek voor bemalingswater werd beoordeeld in functie van de bemalingsduur en bemalingsdebiet waarbij drie categorieën werden gedefinieerd.

Een belangrijke conclusie van deze BBT-studie is dat elke situatie een specifieke benadering vereist voor de selectie en optimalisatie van de meest geschikte techniek of combinatie van technieken. Bovendien zal dit in de meeste gevallen een karakterisatie van het te behandelen bedrijfsafvalwater/bemalingswater vereisen om deze gebalanceerde keuze en optimalisatie te ondersteunen. Daarnaast kunnen in bepaalde situaties aanvullende, verkennende labo-/piloottesten, noodzakelijk zijn om deze selectie en optimalisatie van de techniek of combinatie van technieken verder te ondersteunen, en om de toepasbaarheid en haalbaarheid voor elke specifieke situatie te evalueren. Op basis van de BBT worden aanbevelingen geformuleerd voor milieuvoorwaarden, mogelijke Ecologiepremie, en verder onderzoek en technologische ontwikkeling

Deze BBT-studie zal ook in interactieve vorm op iBBT verschijnen. De maatregelen uit deze studie worden ook aanvullend opgenomen in de databank BBT.

Indien u meer informatie wenst over deze BBT-studie kan u contact opnemen met Tim Goelen.