04/04/2022

Opstart BBT-studies PFAS water en lucht

regenjas
Terug naar artikeloverzicht

Het BBT-kenniscentrum van VITO is gestart met twee nieuwe BBT-studies die kaderen in de huidige PFAS-problematiek.

BBT-studie voor de zuivering van met PFAS belast afvalwater/bemalingswater

In deze sectoroverschrijdende BBT-studie zal de focus gelegd worden op de inventarisatie en evaluatie van alle mogelijke technieken  die toegepast of onderzocht worden voor de zuivering van met PFAS belast afvalwater of bemalingswater. De techniekevaluatie zal gebeuren op vlak van performantie, beschikbaarheid op de markt en de kostprijs, rekening houdend met aandachtspunten voor lange keten PFAS en korte keten PFAS.

BBT-studie ‘opstellen van een normenkader en emissiegrenswaarden voor emissies van PFAS naar de lucht’

In deze tweede sectoroverschrijdende BBT-studie zal enerzijds een inventarisatie gebeuren van de voornaamste sectoren en activiteiten waarbij PFAS-emissies naar de lucht kunnen plaatsvinden, en anderzijds zal informatie verzameld worden over beschikbare technieken om PFAS-emissies naar lucht te vermijden of te beperken.

Oproep informatieverzameling

Voor beide studies wordt het begeleidingscomité momenteel samengesteld. Indien u informatie kan aanleveren over technieken of concrete cases waarin (combinaties van) technieken worden toegepast om PFAS uit water of lucht te verwijderen, of wanneer u graag meer informatie wenst over beide studies, dan kan u hiervoor contact opnemen met Tim Goelen (water) of Sander Vander Aa (lucht).