BBT-studie opstellen van een normenkader en emissiegrenswaarden voor emissies van PFAS naar de lucht

emissie-5_0
Terug naar filteroverzicht

Deze studie is momenteel in voorbereiding.

Voor de studie werd een begeleidingscomité opgericht met vertegenwoordigers van:

  • Vlaamse overheid: Omgeving - GOP, Omgeving - Handhaving, VMM, OVAM, AZG 
  • Sectorvertegenwoordigers: Voka, Denuo, Essenscia, Agoria, VOM, BW2E - Belgian Waste-to-Energy 
  • Bedrijven: Agfa Gevaert, Tectero, TWZ, Geocycle, 3M, Witteveen + Bos, Aquafin, RSK Group, Chemours Belgium, Desotec 
  • Andere: VITO Health 

Indien u meer informatie over deze studie wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen met de BBT-helpdesk.

Scope

Het BBT-kenniscentrum van VITO is gestart met deze BBT-studie die kadert in de huidige PFAS-problematiek. In deze sectoroverschrijdende BBT-studie zal enerzijds een inventarisatie gebeuren van de voornaamste sectoren en activiteiten waarbij PFAS-emissies naar de lucht kunnen plaatsvinden, en anderzijds zal informatie verzameld worden over beschikbare technieken om PFAS-emissies naar lucht te vermijden of te beperken.

Indien u informatie kan aanleveren over technieken of concrete cases waarin (combinaties van) technieken worden toegepast om PFAS uit lucht te verwijderen, of wanneer u graag meer informatie wenst over de studie, dan kan u hiervoor contact opnemen met Sander Vander Aa (bbt@vito.be).

Er loopt tevens een aparte BBT-studie voor de zuivering van met PFAS belast afvalwater/bemalingswater.