13/11/2014

Final Meeting BREF Intensive Rearing of Poultry and Pigs

irpp
Terug naar artikeloverzicht

De Final Meeting (FM) van de BREF IRPP zal plaatsvinden van 17-21/11/2014 in Sevilla.

VITO (An Derden) zal hier, als lid van de TWG, het standpunt vanuit Vlaanderen vertegenwoordigen. De commentaren op de tweede draft van de BREF (2 737 in totaal) werden door het EIPPCB verwerkt en de aanpassingen zijn in het achtergronddocument opgelijst. De focus van de Final Meeting ligt op de BBT-conclusies (H5), met evt. link naar de betreffende paragrafen in H4, met het oog op het finaliseren van de BBT-conclusies van de BREF IRPP. In voorbereiding van de FM komen de leden bc samen (dd. 07/11/2014) om een de fundamentele onderwerpen voor Vlaanderen inhoudelijk verder te bediscussiëren en het finaal standpunt van TWG BE (Fl) te bepalen.