10/09/2015

Finale draft BREF IRPP beschikbaar

irpp
Terug naar artikeloverzicht

De finale draft van de BREF Intensieve Veeteelt (BAT Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry and Pigs, IRPP) is beschikbaar sinds 14 augustus 2015. Het Europees IPPC Bureau heeft hierin ondermeer de conclusies verwerkt van de Final Meeting (17-21/11/2014) met focus op de BBT-conclusies en de BAT-AELs voor de bestudeerde (subgroepen binnen de) diercategorieën “varkens” en “pluimvee”. Daarnaast worden er voor ammoniakemissies uit stalsystemen in de finale draft van de BREF IRPP versoepelingen voorzien voor bestaande stallen. Verder zijn in de finale draft ook de resultaten terug te vinden van de analyse van de split views geformuleerd door de TWG-leden (geen split views vanwege BELGIUM geformuleerd) en zijn ook aanbevelingen voor verder onderzoek en aandachtspunten voor de volgende herziening van de BREF IRPP opgenomen.

De finale draft van de BREF IRPP zal op 19 oktober 2015 voorgelegd worden aan de leden van het IED Article 13 Forum voor advies. De deadline voor het aanleveren van commentaren in voorbereiding van deze Forum Meeting is 5 oktober 2015.

Download finale draft BREF Intensieve Veeteelt [PDF - 18,61 MB]

Contactpersoon: an.derden@vito.be