BBT voor inkuiping bij bovengrondse opslag van gevaarlijke of brandbare vloeistoffen

opslag
Terug naar filteroverzicht

Deze studie is momenteel in voorbereiding.

De finale draftversie van de BBT voor inkuiping bij bovengrondse opslag van gevaarlijke of brandbare vloeistoffen kan je hier raadplegen.

Bijlagen downloaden : 

 

Voor de studie werd een begeleidingscomité opgericht met vertegenwoordigers van : LNE Afdeling Milieuvergunningen, LNE Dienst Veiligheidsrapportering, LNE Afdeling Milieu-inspectie, FOD WASO, Brandweer Vereniging Vlaanderen, VOKA, Agoria, Boerenbond, BRAFCO, Cobelpa, COMEOS, Fetra, Fevia, GO4CIRCLE, Essenscia, Belgische Petroleum Federatie, TLV, Traxio, BASF, VMX (DL Chemicals en H. Essers), Farys, Indaver, Total, Vopak, GTO, Corcon, Aquaflanders.

Indien u meer informatie over deze studie wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen met bbt@vito.be.

Scope

Inrichtingen met een bovengrondse opslag van gevaarlijke of brandbare vloeistoffen zijn volgens Vlarem verplicht inkuiping te voorzien voor deze opslag, om verontreiniging van bodem en grondwater te voorkomen. Deze BBT-studie  zal inkuipingstechnieken inventariseren en evalueren, waarbij aandacht wordt besteed aan verschillende technische en organisatorische aspecten van inkuiping, zoals:

  • Capaciteit opvang product en blusmiddel
  • Materialen en ontwerp (vloeistofdichtheid, bestand tegen opgeslagen product, bestand tegen vloeistofgolf, doorvoer leidingen)
  • Controles (criteria voor inspectie)
  • Compartimentering
  • Afstand tussen houder en inkuipingswand
  • Hemelwaterafvoer (vermijden van verontreiniging)
  • Toegang en evacuatie
  • Alternatieve systemen (bv. Vloeistofbarrières)
  • Overgangsmaatregelen bestaande inrichtingen

Hierbij wordt gekeken naar de geldende regelgeving, normen en codes van goede praktijk in binnen- en buitenland, en naar bestaande praktische uitvoeringen bij bedrijven. Dit om tot een selectie van beste beschikbare technieken voor inkuiping te komen. De selectie zal kunnen dienen als een basis voor een meer onderbouwd milieujuridische kader in Vlarem enerzijds en een financiële ondersteuning van bepaalde technieken m.b.v. ecologiepremie anderzijds.