24/09/2015

Uitvoering BBT-studie inkuiping in 2 fasen

inkuiping
Terug naar artikeloverzicht

Conform de vraag van het begeleidingscomité van de BBT-studie inkuiping tijdens de eerste vergadering op 14/09/2015, werd op de BBT/EMIS stuurgroep (18/09) beslist om het verloop van de BBT-studie in twee fasen op te delen.

In een eerste fase zullen de inkuipingstechnieken bij bovengrondse opslag van gevaarlijke of brandbare vloeistoffen in vaste houders (opslagtanks) geïnventariseerd en geëvalueerd worden. In de tweede fase gebeurt hetzelfde voor opslag in verplaatsbare houders. Beide fasen kaderen echter binnen éénzelfde BBT-studie.

Vragen of opmerkingen omtrent de BBT-studie, of de opsplitsing in twee fasen, kunnen gericht worden aan Sander Vander Aa (sander.vanderaa@vito.be).