25/06/2015

Opstart BBT-studie inkuiping bij bovengrondse opslag van gevaarlijke producten

inkuiping
Terug naar artikeloverzicht

Inrichtingen met een bovengrondse opslag van gevaarlijke producten zijn volgens Vlarem verplicht inkuiping te voorzien voor deze opslag, om verontreiniging van bodem- en grondwater te voorkomen. Deze BBT-studie zal inkuipingstechnieken inventariseren en evalueren, waarbij aandacht wordt besteed aan verschillende technische en organisatorische aspecten van inkuiping, zoals:

  • de capaciteit voor opvang van product en blusmiddel
  • materialen
  • ontwerp
  • controles
  • vermijden van hemelwaterverontreiniging
  • toegang en evacuatie

Dit om tot een selectie van beste beschikbare technieken voor inkuiping te komen. De selectie zal kunnen dienen als een basis voor een meer onderbouwd milieujuridische kader in Vlarem enerzijds en een financiële ondersteuning van bepaalde technieken m.b.v. ecologiepremie anderzijds.

Indien u meer informatie over deze studie wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen met Sander Vander Aa. Dit kan via mail (sander.vanderaa@vito.be) of telefonisch op 014/33 56 71.