BBT voor gieterijen

Dit BBT-rapport bevat zowel de geïnventariseerde informatie als het BBT-advies over de milieutechnieken die aangewend kunnen worden in de gieterijen. Gieterijen zijn bedrijven die metalen producten vervaardigen door wat men noemt “vloeibare vormgeving”. De belangrijkste milieuproblemen die daarmee gepaard gaan, situeren zich op gebied van stof en CO-emissies ten gevolge van het smeltproces.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot december 2000.

De studie als PDF downloaden (4.18 MB)

 

Contact

Bij vragen over deze studie kan u mailen naar bbt@vito.be.

Tools 

De technieken uit deze en andere BBT-studies doorzoeken via de BBT-databank.

Relevante wetgeving

Deze studie richt zich in hoofdzaak op activiteiten die thuishoren onder (een van) volgende rubrieken uit Bijlage 1 van Vlarem II:

Andere relevante milieuwetgeving kan u consulteren via de links naar deze rubrieken.

Gerelateerde studies