BBT voor de sector Zwembaden

Dit rapport brengt de Beste Beschikbare Technieken voor zwembaden in kaart. Zwembaden vormen een essentieel onderdeel van de watersport en - recreatie in Vlaanderen, maar gebruiken heel veel water, dat ze moeten desinfecteren om een goede bacteriologische kwaliteit te garanderen. Hiervoor gebruiken ze veelal chloor als desinfectie / oxidatiemiddel, wat leidt tot gechloreerde verbindingen (AOX), die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Daarnaast verbruiken overdekte zwembaden heel veel energie om het water en de ruimten te verwarmen. Deze studie bekijkt hoe de hoge water- en energieverbruiken en de emissies van gechloreerde verbindingen in het afvalwater beperkt kunnen worden. Ze bevat ook een stappenplan voor het stapgewijs implementeren van BBT (en technieken die verder gaan dan BBT) in nieuwe of bestaande zwembaden en aanbevelingen / suggesties om de VLAREM regelgeving aan te passen o.a. zodat meer water- en energiebesparende technieken toegepast kunnen worden in zwembaden.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot augustus 2011.

De studie als PDF downloaden (1743 Kb)

De studie in boekvorm bestellen bij drukkerij Artoos

Contact

Bij vragen over deze studie kan u contact opnemen met bbt@vito.be.

Tools

De technieken uit deze en andere BBT-studies doorzoeken via de BBT-databank.

Deze  studie op een interactieve manier doorzoeken via de IBBT.

Relevante wetgeving

Deze studie richt zich in hoofdzaak op inrichtingen die thuishoren onder volgende rubriek uit Bijlage 1 van Vlarem II:

Andere relevante milieuwetgeving kan u consulteren via de link naar bovenstaande rubriek.

 

 

 

Gerelateerd nieuws

Titel Publicatiedatum
Nieuwe BBT-studie gelanceerd: zwembaden! 02/03/2012 - 11:10