Innecs Power Systems

Terug naar filteroverzicht

Contact

Geerweg
2461EB
Ter Aar
+31852733160
g.bloem@innecs.nl
http://innecs.com

Omschrijving activiteiten

De doelstelling van onze onderneming is om klanten in alle opzichten de beste oplossing te bieden waarbij _ Reductie van emissie en brandstofverbruik gegarandeerd is _ Er een economisch voordeel te behalen is _ Er een betrouwbare hoeveelheid vermogen beschikbaar gesteld wordt

Producten en diensten

 • energie
  • elektriciteit
   • diensten
    • engineering
    • keuring elektrische installaties
    • metingen
     • cos phi
     • elektriciteitsverbruik
     • harmonischen
    • peakshaving
    • studies
   • distributeur
    • gemengde intercommunale
    • zuivere intercommunale
   • producent
    • gasturbines
    • kerncentrale
    • pompturbines
    • thermische centrale
    • turbo-jet centrale
    • waterkrachtcentrales
   • producten
    • alternatoren-generatoren
    • batterijen
    • batterijladers
    • brandstofcellen
    • elektrische uitrusting
     • isolatoren
     • kabels
     • meet-, regel- en controle-instrumenten
     • noodstroomvoedingen
     • transformatoren
    • noodstroomvoedingen
  • energieadvies
   • beleidsstudies
   • energiestatistieken
   • rationeel energiegebruik
    • advies WKK
    • energie-audit
    • proces-optimalisatie
  • explosiebeveiliging
   • breekplaten
   • detectoren
   • explosiepanelen
   • isolatiesystemen
   • onderdrukkingssystemen
  • fossiele brandstoffen
   • aardgas
    • branders
    • distributie
    • installaties
    • ketels
    • low-NOx branders
    • meters
    • transport
   • L.P.G.
   • petroleum
    • additieven
    • branders
    • dampretoursystemen
    • erkend installateur
    • installaties
    • ketels
    • leverancier
    • low-NOx branders
    • raffinage
    • tanks
   • propaan
    • butaan
     • branders
     • erkend installateur
     • installaties
     • ketels
     • leverancier
     • low-NOx branders
     • tanks
   • steenkool
    • branders
    • installaties
    • ketels
    • kolenbehandeling
    • kolenvergassing
    • leverancier
    • low-NOx branders
  • hernieuwbare energie
   • biomassa
    • biodiesel
     • productie
    • biogas
     • verbrandingsinstallaties
    • hout
     • brandhout
     • houtbehandelingsinstallaties
     • houtvergassing
     • verbrandingsinstallaties
    • mest
    • stortgas
     • verbrandingsinstallaties
   • geothermische
    • energie-opslag in aquifers
    • toebehoren
    • warmtepompen
    • warmtewisselaars
   • waterkracht
    • advies
    • engineering
    • getijdenenergie
    • micro waterkrachtcentrales
    • pijpleidingen
    • turbines
   • windenergie
    • advies
    • engineering
    • onderdelen (schoepen, masten,...)
    • windturbines
     • horizontale as
     • vertikale as
     • waterpompen
   • zonne-energie
    • fotovoltaïsche zonne-energie
     • installaties
     • zonnecellen
     • zonnepanelen
    • thermische zonne-energie
     • installaties
     • toebehoren
     • warmteopslag
     • warmtetransport
     • zonneboilers
     • zonnepanelen
  • isolatie
   • isolatiematerialen
    • energiezuinige beglazing
    • kunststoffen
     • andere materialen
     • glaswol
     • polystyreen
     • PUR
     • rotswol
    • natuurlijke
     • andere materialen
     • kurk
     • papier
  • koeling
   • absorptiekoelmachines
   • airconditioning
   • compressiekoelmachines
   • engineering
   • koelinstallaties
  • nucleaire energie
  • overige producten
   • chemicaliën
   • compressoren
   • condensatoren
   • meet- en regelapparatuur
   • piping
   • pompen
   • schakelborden
   • turbines
   • ventilatoren
   • warmterecuperatiesystemen
    • koeltorens
  • verlichting
   • diensten
    • verlichtingsstudies
   • producten
    • energiezuinige armaturen
    • luxmeters
    • spaarlampen
  • verwarming
   • branders
   • convectoren
   • ketels
   • radiatoren
   • regelapparatuur
   • vloerverwarming
  • WKK
   • gasturbines
   • motoren
   • studie en advies

Extra info

Onze producten.

1 PowerBurner. Dit is in feite een brander, die onder andere ingezet kan worden om een ketel te bevuren . Deze brander levert 2 MW thermisch vermogen. Daarnaast levert deze brander een elektrisch vermogen van280 kW. Dit elektrisch vermogen moet je zien als een bonus. De warmtevraag is leidend. In getallen: de PowerBurner levert 690 Celsius bij 3 kg/sec.

2 SteamExpander. Is een stoomdrukreduceertoestel, die bij een druk verhouding van tussen de 2 en 4 en bij een mass flow tot 6 ton/h tot 250 kW elektriciteit levert. De SteamExpander komt dus (mogelijk voor een deel) in plaats van een conventionele reduceer en benut de energieval die uit de drukreductie komt. Heeft wel oververhtte stoom nodig.

3 MiniSTEG. Combineert een PowerBurner en een (of twee) SteamExpander samen met een ketel tot een mini krachtcentrale. Deze levert tot 10 ton stoom/uur en daarbij tot 750 kW aan elektrisch vermogen. Het elektrisch vermogen is afhankelijk van flow en procesdruk .

4 HybrideSTEG. Is een Steg die naast gasbedrijf ook elektrisch (windenergie !) bevuurd kan worden, juist in tijden waar de elektriciteitsprijs laag is (omslagpunt 2,7 cent/kWh).

5 BoilerBurner. Die is een min of meer conventionele ketelbrander (800-5000 kW) die zich onderscheidt door een lage NOx uitstoot, met name bij keertrekketels. Dit type ketel kan niet op een andere manier geschikt gemaakt worden voor de nieuwe emissienormen.

Toepassingen

A PowerBurner. Naast ketelbevuring zou die bijvoorbeeld ook ingezet kunnen worden daar waar er een kale warmtevraag is. Helaas is het vermogen thans niet overal toereikend. Wij willen dit oplossen door in de toekomst een naverbrander samen met de PB als pakket aan te bieden. Levert tegelijkertijd de mogelijkheid om de uitlaatgastemperatuur een boost te geven.

B SteamExpander. Overal in de industrie waar de stoomdruk gereduceerd wordt. Als voorbeeld de nieuwe afvalcentrale van AVR/vGansewinkel in de Botlek, die centraal stoom opwekt en levert aan eindgebruiker(s). Ter plaatse van de eindgebruiker wordt gereduceerd. Zou uitstekend met de SE kunnen. Wij hebben dit in een vergelijkbare situatie operationeel in Emmen bij Emmtec. Zij wekken stoom op middels een 23mW turbine. De 23 bar stoom wordt kilometers verderop bij een eindgebruiker gereduceerd naar 7 bar. Dat gebeurt met een SE.

C MiniSteg. Is overal daar toepasbaar en economisch zeer verantwoord waar er tot 10 ton stoom per uur nodig is. De meerprijs voor de PB en SE verdient zich bij continubedrijf, in maximaal 3 jaar terug. Maar er zijn ook Business Cases waarbij de totale installatie rendeert, niet in de laatste plaats vanwege de flexibiliteit en de milieuvoordelen.

D HybrideSteg. Biedt feitelijk het antwoord op de recente mislukte Business Cases bij enkele grotere Nederlandse industrieën. FrieslandCampina, AVEBE, Smurfit Kappa, Akzo Nobel, DOW.

E BoilerBurner. In veel ziekenhuizen is door Deerns destijds een Novum ketel geadviseerd. Die moeten nu aangepakt worden. Onze brander is een alternatief voor ketelvervanging. Eerste opdrachtgever is Albert Schweitzer Ziekenhuis (meerdere locaties)