Voorkomen van stoffen die de ozonlaag aantasten en stoffen met een hoog aardopwarmingsvermogen bij de emissies afkomstig van het koelen en invriezen, door het gebruik van koelmiddelen die de ozonlaag niet kunnen aantasten en die een laag aardopwarmin...