Toepassing van een airbag op de menger

Terug naar het overzicht

Toepassing van een airbag op de menger
Techniektype
BBT
Extra informatie

Maatregel niet toepasbaar indien een transportband rechtstreeks in verbinding staat met de menger.

Studie BBT voor de Betoncentrales en de Betonproductenindustrie
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2001
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren